№286, 24.05.2018, отчет председателя за 2017 год

№65, 05.06.2014, отчет председателя

№70, 19.02.2009, отчет председателя за 2008 год

№127, 25.06.2015, отчет председателя

№152, 22.02.2007, отчет председателя за 2006 год

№169, 04.03.2010, отчет председателя за 2009 год

№259, 24.02.2011, отчет председателя

№344, 29.02.2012, отчет председателя

№430, 01.03.2013, отчет председателя